Kotva
 

Kalendář akcí
40. školní týden
Bakaláři

Mapa webu
A
A
A

Přestup z jiné školy

Vloženo: 8.10.2015 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4670x

Postup při přestupu žáka z jiné školy se opírá o Školský zákon (zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) 561/2004 Sb. §66, odstavec 4 zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 561/2004 Sb.

 

O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí.
V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělávání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení.
Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu.

 

O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil.
Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

  • Zákonný zástupce nebo zletilý žák předloží ředitelce školy vysvědčení z celého studia na předešlé střední škole
  • Po předložení vysvědčení jsou ředitelkou školy stanoveny rozdílové zkoušky
  • Žák si s příslušnými vyučujícími dohodne obsah, způsob a termín rozdílových zkoušek
  • Dokud žák nemá vykonány rozdílové zkoušky, je na školu přijat podmínečně
  • Pokud žák zkoušky úspěšně vykoná, pokračuje ve studiu
  • Pokud žák zkoušku vykoná s hodnocením „nedostatečný“, přestává být žákem školy dnem následujícím od konání rozdílové zkoušky

 

Zpochybnění správnosti klasifikace se opírá o §69, odstavce 9 Školského zákona.
Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák má právo zpochybnit správnost hodnocení rozdílové zkoušky a to do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří dnů od doručení rozhodnutí.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.