Kotva
Den otevřených dveří

těšíme se na Vás:

V úterý 25. 10. 2022, 14. 12. 2022 1. 2. 2023,


ve škole na adrese Laudova 1024/10, Řepy

od 13:00 do 18:00,

kde Vám rádi vám představíme obory Hotelnictví a Obchodní Akademii,


a v našem kosmetickém salonu v Dykově 20 na Vinohradech

od 9:00 do 18:00,

kde Vám rádi představíme obor Kosmetické služby.


Přijďte se podívat, na co se u nás jako budoucí studenti můžete těšit, zeptat se na vše, co vás zajímá a poznat prostředí školy i pedagogický sbor.


S pozdravem,

Vedení školy

Bakaláři

Mapa webu
A
A
A

Přestup z jiné školy

Vloženo: 8.10.2015 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 5116x

Postup při přestupu žáka z jiné školy se opírá o Školský zákon (zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) 561/2004 Sb. §66, odstavec 4 zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 561/2004 Sb.

 

O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí.
V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělávání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení.
Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu.

 

O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil.
Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.

  • Zákonný zástupce nebo zletilý žák předloží ředitelce školy vysvědčení z celého studia na předešlé střední škole
  • Po předložení vysvědčení jsou ředitelkou školy stanoveny rozdílové zkoušky
  • Žák si s příslušnými vyučujícími dohodne obsah, způsob a termín rozdílových zkoušek
  • Dokud žák nemá vykonány rozdílové zkoušky, je na školu přijat podmínečně
  • Pokud žák zkoušky úspěšně vykoná, pokračuje ve studiu
  • Pokud žák zkoušku vykoná s hodnocením „nedostatečný“, přestává být žákem školy dnem následujícím od konání rozdílové zkoušky

 

Zpochybnění správnosti klasifikace se opírá o §69, odstavce 9 Školského zákona.
Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák má právo zpochybnit správnost hodnocení rozdílové zkoušky a to do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří dnů od doručení rozhodnutí.

 

Žádost o přijetí formou přestupu (Velikost: 385.39 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.