Kotva
 

Aktuálně
Škola je zapojena do Projektu
27.7.2020

Organizační opatření ve škole ohledně koronaviru
8.3.2020

Na základě konzultace a doporučení Hygienické stanice hl. m Prahy a stanoviska zřizovatele školy jsme již v minulém týdnu učinili nutná opatření k prevenci proti šíření koronaviru ve škole. Žáci byli informováni o hygienických opatřeních a vyzváni k dodržování hygienických zásad. Dále byli vyzváni k použití dezinfekčních prostředků, které pro ně mají k dispozici učitelé vykonávající dohled na chodbách. Zmapovali jsme osoby, které v době jarních prázdnin navštívili rizikové oblasti se zvýšeným výskytem koronaviru.

V tuto chvíli nebudeme přerušovat školní výuku, která zatím poběží dle standardního rozvrhu. Prozatím nebudeme rušit školní akce, které probíhají po stanovené 14ti denní době po jarních prázdninách.

V případě změny stavu vás budeme informovat.

Děkuji za spolupráci, Mgr. Tomáš Žilinčár, ředitel škol
Den otevřených dveří
19.2.2020

Zveme Vás na Den otevřených dveří - 19. února 2020 od 12hod. do 18hod. Těšíme se na setkání v naší škole, kde najdte prostor pro své dotazy

Schůzka pro budoucí 1. ročníky oborů HOT a KOS
24.6.2019

V pondělí 24. 6. 2019 proběhne v budově školy (2. patro) od 17hod. schůzka pro budoucí první ročníky, kde se žáci dozví organizaci školního roku včetně potřebných náležitostí ke studiu.

Maturitní zkoušky
25.6.2019

Nejzazší datum pro podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2019.

Třídní schůzky
5.4.2019

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které budou probíhat dne 29.4.2019 od 17hod.

MŠMT zveřejnilo zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ
24.1.2019

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 (Velikost: 317.25 kB)

Maturitní ples - Národní Dům na Vinohradech
4.1.2019

Srdečně Vás zveme na Maturitní ples v pátek 15. 2. 2019 od 18:30 hod v Národním Domu na Vinohradech.

* Lístky jsou v prodeji u Mgr. K. Kábrtové - 2. patro budovy školy *

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří
26.10.2018

nejbližší termín dne 16. 1. 2019 od 13 do 18hod.

Dny otevřených dveří

 

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
25.10.2018

Pro více info rozklikněte sekci Chci maturitu

Maturitní okruhy pro končící ročníky
28.9.2018

V sekci Maturitní zkoušky naleznete maturitní okruhy z jednotlivých předmětů dle oboru studia Maturitní okruhy - HOTMaturitní okruhy - KOSMaturitní okruhy - OA

Úřední hodiny sekretariátu
4.9.2018

každý všední den (v době mimo vyučování) od 7:30 do 13:00

*v sekretariátu v budově školy ve 2. patře si můžete zažádat např. o potvrzení o studiu

1. týden ve škole
27.8.2018

Škola začíná v pondělí 3.9. v 8:00. Třídnické hodiny budou probíhat do 9:30.

V úterý a ve středu třídnické hodiny od 8:00 do 12:00

Ve čtvrtek a v pátek výuka dle rozvrhu, konec vyučování ve 14:00.

Beseda s paní Doris Grozdanovičovou
1.2.2018

Dne 31. 1. 2018 se na naší škole uskutečnila beseda s paní Doris Grozdanovičovou, pamětnicí holocaustu a bývalou redaktorkou Československého spisovatele.

 

Tradiční předvánoční sbírka České televize
18.12.2017

Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o. přispěla částkou 2981,- Kč. Tato finanční podpora bude věnována těmto organizacím:

 

ROSA centrum pro ženy z Prahy, olomoucké P-centrum, Domácí hospic Jordán z Tábora a SOS dětské vesničky.

Program Erasmus+
2.11.2017

Informační schůzka pro zájemce o program Erasmus+ se uskuteční 10.11.2017. Přihlášky a více informací u Mgr. Leoše Šimka.

 

Školní den jazyků
1.11.2017
Vítězi kvízu se stali:


student Jakub Roubíček z ČK2 (10 bodů z 13)
studentka Linda Petránková z 1A (10 bodů z 13)
studentka Magdalena Dolejšová z 6T (10 bodů z 13)

BLAHOPŘEJEME!

Správné výsledky:

1c-24 úředních jazyků v EU
2a- kupovať mačku vo vreci
3b- Praga
4b-francouzština
5b-3 evropské země, kde je ANJ oficiálním jazykem (Velká Británie, 
Irsko, Malta)
6c-španělština není oficiálním jazykem v Brazílii (je to portugalština)
7c- sanskrt je jazyk
8c-¨písmeno a s kroužkem stojí na konci švédské abecedy
9c- ve Švýcarsku se hovoří německy, italsky, francouzsky, rétorománsky
10a- azbuka vychází z hlaholice
11c- rumunština patří mezi románské jazyky
12b- němčina je úředním jazykem v 5 evropských zemích
13a-nejvíce lidí na světě hovoří mandarínskou čínštinou jako svou 
mateřštinou

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu celé akce-jak z řad 
vyučujících, tak studentů!
Jmenovitě prof. Bulkovi, prof. Pavlovi Hartvichovi, prof. Iltisové, prof. Jaroškové, prof. 
Khauerové, prof. Mištinové, prof. Šimkovi, prof. Štarkové, studentům 
Sofii Talalayevske ze 4T, Veronice Anelli ze 2 AHK, Filipu Ferencovi z 
1AHK, Oxaně Poradě ze 3AHK, Olehu Kavynovi, Mikuláši Kopřivovi, Viktorii 
Moravcové, Renatě Obshytosh, Adamu Pilousovi, Alexandře Potančokové, Elisabeth Riedlové, 
Vladislavu Samoilenkovi, Tereze Svobodové, Davidu Svobodovi, Kryštofu 
Štěpánkovi, Filipu Tomkovi, Anežce Wangové ze 4AHK a dalším...

Fota ze stáže v rámci programu Erasmus+ Turecko
19.10.2017

Krásné momentky ze stáže studentů v Turecku můžete shlédnout ve Fotogalerii.

Založení Československa 28.10.1918
16.10.2017

Založení Československa

28.10.1918

Na naší škole se uskuteční 25.10 projektový den k výročí založení Československa v čele s T. G. Masarykem. Studenti, kromě jiného, se vypraví na výstavu „Fenomén Masaryk" do Národního muzea. Po výstavě žáci mohou odejít domů.

 

Školní den jazyků
16.10.2017

Ve středu dne 25. 10. 2017 od 8-do 12 hodin bude probíhat Školní den jazyků pro celou PTKSOŠ v relaxační
a multimediální místnosti v přízemí. Ve 14 hodin bude výstava Fenomén TGM v Národním muzeu pro 1.-4.
ročník SOŠ.

Zúčastnili jsme se akce Čtení ve vlaku
22.9.2017

Pod vedením paní profesorky Silvie Chytré se žáci zúčastnili Čtení ve vlaku s Michalem Vieweghem.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO
22.9.2017

Upozorňujeme na nezaplacené školné!

S odvoláním na smlouvu o studiu se jedná o prodlení a porušení smluvního vztahu.

Bezodkladně proto uhraďte!

Studium na naší škole je výbornou investicí!
20.9.2017

Pořád ještě PŘÍJÍMÁME STUDENTY.

Bližší informace získáte na tel. 251 621 744.

Erasmus - Hilton Dalaman
3.5.2017

Nové fotografie ze stáže našich žáků v tureckém Dalamanu naleznete v sekci Fotogalerie.

Erasmus 2017 Hilton
11.4.2017

V sekci Fotogalerie školní rok 2016/2017 se můžete podívat na fotografie z hotelu Hilton v Dalamanu, kam se na konci dubna chystají další žáci naší školy.

Mapa webu
A
A
A

Střední škola hotelnictví a gastronomie International se účastní projektů s podporou EU

Vloženo: 17.4.2020 | Autor: k.kabrtova@ptksos.cz | Zobrazeno: 10038x
Střední škola hotelnictví a gastronomie International se účastní projektů s podporou EU30. 6. 2020

Prázdninový provoz školy je zajištěn každý všední den od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Mgr. Antonín Bulka30. 6. 2020

Nevyzvednutá vysvědčení za školní rok 2019/2020 se budou vydávat od 24. 8. 2020 na sekretariátu školy.

 

Mgr. Antonín Bulka16. 6. 2020 

Ředitel školy vypisuje druhé kolo přijímacího řízení, které bude již bez přijímacích zkoušek pro obory:

- obchodní akademie, hotelnictví, kosmetické služby16. 6. 2020

 

Uchazeči, kteří si zvolili naši školu jako druhou v pořadí, jsou automaticky přijati.

Č. ev.

10202101

20202101

30202102

30202105

30202106

30202107

40202101

40202104

40202105

40202106

60202101

 

Z kapacitních důvodů je potřeba, aby si uchazeč (zákonný zástupce) zavolal na sekretariát školy a informoval se o dostupnosti a možnosti studia v oborech: 

- obchodní akademie

- hotelnictví

- kosmetické služby

 

Mgr. Antonín BulkaVýsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů SOŠ pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých uchazečů:

 

 1. č.: 40202102 – 130 b.
 2. č.: 50202101
 3. č.: 20202102
 4. č.: 30202103
 5. č.: 30202101
 6. č.: 30202104 – 90 b.
 7.  

Uchazeč je v případě zájmu o studium povinný odevzdat zápisový lístek do 5 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 19, zákona č. 135/2020). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

 

V Praze dne 16. 06. 2020                                                      Mgr. Tomáš Žilinčár

Ředitel školy29. 5. 2020

Termíny ústních maturitních zkoušek s harmonogramem pro obory Obchodní akademie, Hotelnictví a Kosmetické služby budou studentům a třídním profesorům odeslány e-maily 29. 5. 2020 prostřednictvím portálu Bakaláři - Komens.

Mgr. Antonín Bulka, ZŘŠSLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ STUDENTŮ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

 

Mgr. Antonín Bulka, ZŘŠ18. 5. 2020

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NABÍZÍ POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA  PRO OBOR KOSMETICKÉ SLUŽBY

 

- KOSMETICKÉ SLUŽBY (MATURITNÍ 4LETÉ STUDIUM, BEZ MAT. ZKOUŠKY Z MATEMATIKY)

 

- POVINNÁ PRAXE OD 1. - 4. ROČNÍK V PLNĚ VYBAVENÉM LUXUSNÍM STUDIU NA PRAŽSKÝCH VINOHRADECH

 

-  GARANCE PROFESIONÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ A ZÁRUKA NOVÝCH TRENDŮ V OBORU

 

- ÚČAST NA PRESTIŽNÍCH CELOREPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍCH (INTERNATIONAL BEAUTY, AD.)

 

 

 

Harmonogramy zkoušek 2020 (Velikost: 608.2 kB)

Čestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB)

 

12. 5. 2020

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Vedení školy publikovalo organizační informace týkající se maturitních zkoušek studijních oborů.

Žákům byly publikovány tyto materiály:

 

·         informace o složení zkušebních maturitních komisí,

·         informace o odeslání pozvánek k DT společné části MZ,

·         pravidla pro DT společné části MZ,

·         kritéria hodnocení profilové části MZ,

·         informace o odevzdání maturitní práce s obhajobou a seznamů četby,

·         rozpisy praktické zkoušky z odborných předmětů,

·         rozpisy obhajob maturitních prací,

·         rozpisy ústních maturitních zkoušek

·         pokyny k průběhu ústních maturitních zkoušek.

 

Mgr. Antonín Bulka, ZŘŠ

Mgr. Tomáš Žilinčár, ředitel škol6. 5. 2020

Organizace přípravy končících ročníků

V souvislosti se zahájením prezenční přípravy žáků končících ročníků usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 platí i speciální bezpečnostní a hygienická pravidla. Docházka bude probíhat ve skupinách v max. počtu 15 osob.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest a symptomů příznačných pro onemocnění COVID-19 nesmí do budovy školy vstoupit. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem v nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 

 • Před nástupem do školy – žák bezprostředně při vstupu odevzdá dohlížejícímu učiteli vyplněné čestné prohlášení;
 • Každý žák bude mít s sebou na den min. 2 roušky a sáček na uložení roušky;
 • Minimalizace shromažďování osob před školou;
 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům;
 • Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky;
 • Žáci jsou povinni si po přezutí ihned ošetřit ruce dezinfekcí;
 • Žáci budou sedět v učebnách ve speciálně sestavených lavicích;
 • Mezi výukou je možné jít ven na školní prostor, nikoliv za bránu školy;
 • Škola vede evidenci o docházce žáků.

 

Další opatření viz mimořádné vnitřní pokyny školy.

 29. 4. 2020

VYHLÁŠKA 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 

Vyhláška

 

Mgr. Antonín Bulka, ZŘŠ

 17. 4. 2020

INFORMACE K PLATBĚ ŠKOLNÉHO

Školné na škoní rok 2020/2021 (kromě budoucích 1. ročníků) musí být uhrazeno nejpozději do 15. 6. 2020 - č. účtu je 4200392932/6800 - 4leté studium, jako variabilní symbol napište rodné číslo žáka a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka.

 

Žákům, kteří uhradili lyžařský kurz (březen 2020), bude částka odečtena ze školného na školní rok 2020/2021.

 

Mgr. Antonín Bulka, ZŘŠ