Kotva
 

Fotografie z praktických maturitních zkoušek oboru Kosmetické služby - více v galerii
29.5.2020

Harmonogram maturitních zkoušek a čestné prohlášení
20.5.2020

Termíny (Velikost: 608.2 kB)

Čestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB)

 

 

Organizační opatření ve škole ohledně koronaviru
8.3.2020

Na základě konzultace a doporučení Hygienické stanice hl. m Prahy a stanoviska zřizovatele školy jsme již v minulém týdnu učinili nutná opatření k prevenci proti šíření koronaviru ve škole. Žáci byli informováni o hygienických opatřeních a vyzváni k dodržování hygienických zásad. Dále byli vyzváni k použití dezinfekčních prostředků, které pro ně mají k dispozici učitelé vykonávající dohled na chodbách. Zmapovali jsme osoby, které v době jarních prázdnin navštívili rizikové oblasti se zvýšeným výskytem koronaviru.

V tuto chvíli nebudeme přerušovat školní výuku, která zatím poběží dle standardního rozvrhu. Prozatím nebudeme rušit školní akce, které probíhají po stanovené 14ti denní době po jarních prázdninách.

V případě změny stavu vás budeme informovat.

Děkuji za spolupráci, Mgr. Tomáš Žilinčár, ředitel škol
Den otevřených dveří
19.2.2020

Zveme Vás na Den otevřených dveří - 19. února 2020 od 12hod. do 18hod. Těšíme se na setkání v naší škole, kde najdte prostor pro své dotazy

Schůzka pro budoucí 1. ročníky oborů HOT a KOS
24.6.2019

V pondělí 24. 6. 2019 proběhne v budově školy (2. patro) od 17hod. schůzka pro budoucí první ročníky, kde se žáci dozví organizaci školního roku včetně potřebných náležitostí ke studiu.

Maturitní zkoušky
25.6.2019

Nejzazší datum pro podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2019.

Třídní schůzky
5.4.2019

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které budou probíhat dne 29.4.2019 od 17hod.

MŠMT zveřejnilo zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ
24.1.2019

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 (Velikost: 317.25 kB)

Maturitní ples - Národní Dům na Vinohradech
4.1.2019

Srdečně Vás zveme na Maturitní ples v pátek 15. 2. 2019 od 18:30 hod v Národním Domu na Vinohradech.

* Lístky jsou v prodeji u Mgr. K. Kábrtové - 2. patro budovy školy *

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří
26.10.2018

nejbližší termín dne 16. 1. 2019 od 13 do 18hod.

Dny otevřených dveří

 

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
25.10.2018

Pro více info rozklikněte sekci Chci maturitu

Maturitní okruhy pro končící ročníky
28.9.2018

V sekci Maturitní zkoušky naleznete maturitní okruhy z jednotlivých předmětů dle oboru studia Maturitní okruhy - HOTMaturitní okruhy - KOSMaturitní okruhy - OA

Úřední hodiny sekretariátu
4.9.2018

každý všední den (v době mimo vyučování) od 7:30 do 13:00

*v sekretariátu v budově školy ve 2. patře si můžete zažádat např. o potvrzení o studiu

1. týden ve škole
27.8.2018

Škola začíná v pondělí 3.9. v 8:00. Třídnické hodiny budou probíhat do 9:30.

V úterý a ve středu třídnické hodiny od 8:00 do 12:00

Ve čtvrtek a v pátek výuka dle rozvrhu, konec vyučování ve 14:00.

Beseda s paní Doris Grozdanovičovou
1.2.2018

Dne 31. 1. 2018 se na naší škole uskutečnila beseda s paní Doris Grozdanovičovou, pamětnicí holocaustu a bývalou redaktorkou Československého spisovatele.

 

Tradiční předvánoční sbírka České televize
18.12.2017

Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o. přispěla částkou 2981,- Kč. Tato finanční podpora bude věnována těmto organizacím:

 

ROSA centrum pro ženy z Prahy, olomoucké P-centrum, Domácí hospic Jordán z Tábora a SOS dětské vesničky.

Program Erasmus+
2.11.2017

Informační schůzka pro zájemce o program Erasmus+ se uskuteční 10.11.2017. Přihlášky a více informací u Mgr. Leoše Šimka.

 

Školní den jazyků
1.11.2017
Vítězi kvízu se stali:


student Jakub Roubíček z ČK2 (10 bodů z 13)
studentka Linda Petránková z 1A (10 bodů z 13)
studentka Magdalena Dolejšová z 6T (10 bodů z 13)

BLAHOPŘEJEME!

Správné výsledky:

1c-24 úředních jazyků v EU
2a- kupovať mačku vo vreci
3b- Praga
4b-francouzština
5b-3 evropské země, kde je ANJ oficiálním jazykem (Velká Británie, 
Irsko, Malta)
6c-španělština není oficiálním jazykem v Brazílii (je to portugalština)
7c- sanskrt je jazyk
8c-¨písmeno a s kroužkem stojí na konci švédské abecedy
9c- ve Švýcarsku se hovoří německy, italsky, francouzsky, rétorománsky
10a- azbuka vychází z hlaholice
11c- rumunština patří mezi románské jazyky
12b- němčina je úředním jazykem v 5 evropských zemích
13a-nejvíce lidí na světě hovoří mandarínskou čínštinou jako svou 
mateřštinou

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu celé akce-jak z řad 
vyučujících, tak studentů!
Jmenovitě prof. Bulkovi, prof. Pavlovi Hartvichovi, prof. Iltisové, prof. Jaroškové, prof. 
Khauerové, prof. Mištinové, prof. Šimkovi, prof. Štarkové, studentům 
Sofii Talalayevske ze 4T, Veronice Anelli ze 2 AHK, Filipu Ferencovi z 
1AHK, Oxaně Poradě ze 3AHK, Olehu Kavynovi, Mikuláši Kopřivovi, Viktorii 
Moravcové, Renatě Obshytosh, Adamu Pilousovi, Alexandře Potančokové, Elisabeth Riedlové, 
Vladislavu Samoilenkovi, Tereze Svobodové, Davidu Svobodovi, Kryštofu 
Štěpánkovi, Filipu Tomkovi, Anežce Wangové ze 4AHK a dalším...

Fota ze stáže v rámci programu Erasmus+ Turecko
19.10.2017

Krásné momentky ze stáže studentů v Turecku můžete shlédnout ve Fotogalerii.

Založení Československa 28.10.1918
16.10.2017

Založení Československa

28.10.1918

Na naší škole se uskuteční 25.10 projektový den k výročí založení Československa v čele s T. G. Masarykem. Studenti, kromě jiného, se vypraví na výstavu „Fenomén Masaryk" do Národního muzea. Po výstavě žáci mohou odejít domů.

 

Školní den jazyků
16.10.2017

Ve středu dne 25. 10. 2017 od 8-do 12 hodin bude probíhat Školní den jazyků pro celou PTKSOŠ v relaxační
a multimediální místnosti v přízemí. Ve 14 hodin bude výstava Fenomén TGM v Národním muzeu pro 1.-4.
ročník SOŠ.

Zúčastnili jsme se akce Čtení ve vlaku
22.9.2017

Pod vedením paní profesorky Silvie Chytré se žáci zúčastnili Čtení ve vlaku s Michalem Vieweghem.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO
22.9.2017

Upozorňujeme na nezaplacené školné!

S odvoláním na smlouvu o studiu se jedná o prodlení a porušení smluvního vztahu.

Bezodkladně proto uhraďte!

Studium na naší škole je výbornou investicí!
20.9.2017

Pořád ještě PŘÍJÍMÁME STUDENTY.

Bližší informace získáte na tel. 251 621 744.

Erasmus - Hilton Dalaman
3.5.2017

Nové fotografie ze stáže našich žáků v tureckém Dalamanu naleznete v sekci Fotogalerie.

Erasmus 2017 Hilton
11.4.2017

V sekci Fotogalerie školní rok 2016/2017 se můžete podívat na fotografie z hotelu Hilton v Dalamanu, kam se na konci dubna chystají další žáci naší školy.

Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení pro rok 2017/2018

Vloženo: 8.10.2015 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 8007x

Druhé kolo přijímacího řízení - pro obory OA, KOS, HOT

termín podání přihlášky - do 22. 5. 2017

termín ukončení 2. kola - 2. 6. 2017

Počet volných míst:

OA    8

HOT   9

KOS   6

 

Přijatí uchazeči

H-1718-M/01-005

K-1718-L/01-011

O-1718-M/02-018

O-1718-M/02-002

K-1718-L/01-004

H-1718-M/01-007

O-1718-M/02-012

H-1718-M/01-014

K-1718-L/01-016

H-1718-M/01-001

K-1718-L/01-003

O-1718-M/02-009

K-1718-L/01-013

H-1718-M/01-015

H-1718-M/01-006

K-1718-L/01-017

K-1718-L/01-008

Pozvánka k přijímacím zkouškám

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb. podmínky přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.

 

Zveme všechny uchazeče o čtyřleté denní maturitní studium, kteří podáním přihlášky do 1. března 2017 splnili první z podmínek přijetí ke studiu, k přijímacím zkouškám do 1. ročníku na Pražskou taneční konzervatoř a střední odbornou školu, s.r.o., Laudova 1024/10, Praha 6 – Řepy. 

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro jednotlivé studijní obory:

Obchodní akademie                     63-41-M/02         (34)

Hotelnictví                                   65-42-M/01         (34)

Kosmetické služby                       69-41-L/01          (16)

 

Při prezenci před začátkem přijímací zkoušky bude uchazeči přiděleno identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých uchazečů v pořadí podle úspěšnosti bude zveřejněn do tří pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky.
 

Požadavky k přijímací zkoušce:
 

Pro maturitní obory vzdělávání se v rámci 1. kola přijímacího řízení

povinně koná jednotná zkouška zadávané CERMATEM z Českého jazyka a literatury a Matematiky (zadává a vyhodnocuje CZVV).

Termíny povinné zkoušky:

  1. Termín                12. dubna 2017               2. Termín                    19. dubna 2017
  2. Náhradní termín   11. května 2017              2. Náhradní termín:     12. května 2017

Kritéria přijetí:  (chlapci i dívky)

 

Obchodní akademie (OA)          63-41-M/02

 

Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou

  1. 1. kolo přijímacího řízení

uchazeči budou přijati na základě

-       jednotné přijímací zkoušky                 60 bodů

-       prospěchu na ZŠ (klasifikace z maturitních předmětů nejhůře 3 – dobrá)                                                                                                                 20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy                20 bodů

-       zájmu o obor                                     30 bodů

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí a 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ)

 

  1. 2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 

Přijímací zkouška se nekoná

           uchazeči budou přijati na základě

-       prospěchu na ZŠ (klasifikace z maturitních předmětů nejhůře 3 – dobrá)                                                                                                                 20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy                20 bodů

-       zájmu o obor                                     30 bodů

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí a 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ)

 

 

Hotelnictví          (HOT)                   65-42-M/01

 

Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou 

  1. 1. kolo přijímacího řízení

uchazeči budou přijati na základě

-       jednotné přijímací zkoušky                60 bodů

-       prospěchu na ZŠ (klasifikace z maturitních předmětů nejhůře 3 – dobrá)                                                                                                               20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy              20 bodů

-       zájmu o obor                                   30 bodů

-       zdravotní způsobilost

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí a 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ)

 

  1. 2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 

Přijímací zkouška se nekoná

           uchazeči budou přijati na základě

-       prospěchu na ZŠ (klasifikace z maturitních předmětů nejhůře 3 – dobrá)                                                                                                                 20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy                20 bodů

-       zájmu o obor                                     30 bodů

-       zdravotní způsobilost

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí a 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ)

 

 

Kosmetické služby     (KOS)        69-41-L/01 

 

Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou

  1. 1. kolo přijímacího řízení

uchazeči budou přijati na základě

-       jednotné přijímací zkoušky                  60 bodů

-       prospěchu na ZŠ (klasifikace z maturitních předmětů nejhůře 3 – dobrá)                                                                                                                 20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy                20 bodů

-       zájmu o obor                                     30 bodů

-       zdravotní způsobilost

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí a 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ)

 

  1. 2. kolo a všechna ostatní kola přijímacího řízení

 

Přijímací zkouška se nekoná

           uchazeči budou přijati na základě

-       prospěchu na ZŠ (klasifikace z maturitních předmětů nejhůře 3 – dobrá)                                                                                                                 20 bodů

-       pohovoru s ředitelkou školy                20 bodů

-       zájmu o obor                                     30 bodů

-       zdravotní způsobilost

 

O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů známka z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika (za 2. pololetí a 1. pololetí posledních dvou ročníků ZŠ)

 

Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů k přijímacím zkouškám dostavit, oznamte tuto skutečnost škole nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

Žákům, kteří mají pedagogicko-psychologickou poradnou doporučeno prodloužení doby pro vykonání přijímací zkoušky pro test z matematiky bude doba pro vykonání zkoušky prodloužena o 15 minut.

Žádost zákonného zástupce o prodloužení zkoušky musí být škole doručena nejpozději do úterý 19. dubna 2016

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky (i na stejnou školu, ale různé obory). V dalších kolech přijímacího řízení není omezen počet přihlášek ani počet škol. Přihlášky jsou ke stažení zde. 

Informace k přijímací zkoušce od společnosti Cermat

Podrobné informace jsou dostupné na stránce Cermatu: www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html. Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí - českého jazyka a matematiky. Typové úlohy a ilustrační testy jsou dostupné na webu Cermatu.

Časový limit konání testů je stanoven na 60 min. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů.

 

O prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení. Posudek uchazeč doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

 

Zápisový lístek 

Po doručení rozhodnutí o přijetí (po zveřejnění seznamu)

-       musí potvrdit úmysl žáka nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí (poslední den lhůty musí být zápisový lístek předán na poštu). Zápisový lístek musí být podepsán žákem i rodičem.

-       v případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy

 

zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

žák základní školy obdrží jeden zápisový lístek na své základní škole 

pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění příslušného formuláře, vydán zápisový lístek na Magistrátu Hlavního Města Prahy a nebo na příslušném Krajském úřadě.

Účastník správního řízení a jeho zástupce (včetně zákonného zástupce nezletilého žáka nebo dalšího uchazeče hlásícího se k přijetí ke vzdělávání ve střední škole) má v souladu s § 23 správního řádu právo nahlížet do správního spisu s výjimkou protokolů o hlasování a pořizovat si z nich výpisy. Z uvedeného vyplývá, že účastník řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a jeho zástupce je oprávněn nahlížet do všech materiálů, které jsou podkladem tohoto řízení, tedy i do všech přijímacích testů a jejich zadání a dalších důkazních prostředků týkajících se daného účastníka řízení.

Odvolání proti nepřijetí ke studiu

nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí

rozhodnutí o nepřijetí bude uloženo na poště jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené!

počet volných míst pro odvolání určuje ředitel střední školy

Odvolání proti nepřijetí ke studiu lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Praha dne 30.1.2017

Ing. Jiřina Krišlová

ředitelka školy