Kotva
 

Aktuality
Fotografie z praktických maturitních zkoušek oboru Kosmetické služby - více v galerii
29.5.2020

Harmonogram maturitních zkoušek a čestné prohlášení
20.5.2020

Termíny (Velikost: 608.2 kB)

Čestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB)

 

 

Organizační opatření ve škole ohledně koronaviru
8.3.2020

Na základě konzultace a doporučení Hygienické stanice hl. m Prahy a stanoviska zřizovatele školy jsme již v minulém týdnu učinili nutná opatření k prevenci proti šíření koronaviru ve škole. Žáci byli informováni o hygienických opatřeních a vyzváni k dodržování hygienických zásad. Dále byli vyzváni k použití dezinfekčních prostředků, které pro ně mají k dispozici učitelé vykonávající dohled na chodbách. Zmapovali jsme osoby, které v době jarních prázdnin navštívili rizikové oblasti se zvýšeným výskytem koronaviru.

V tuto chvíli nebudeme přerušovat školní výuku, která zatím poběží dle standardního rozvrhu. Prozatím nebudeme rušit školní akce, které probíhají po stanovené 14ti denní době po jarních prázdninách.

V případě změny stavu vás budeme informovat.

Děkuji za spolupráci, Mgr. Tomáš Žilinčár, ředitel škol
Den otevřených dveří
19.2.2020

Zveme Vás na Den otevřených dveří - 19. února 2020 od 12hod. do 18hod. Těšíme se na setkání v naší škole, kde najdte prostor pro své dotazy

Schůzka pro budoucí 1. ročníky oborů HOT a KOS
24.6.2019

V pondělí 24. 6. 2019 proběhne v budově školy (2. patro) od 17hod. schůzka pro budoucí první ročníky, kde se žáci dozví organizaci školního roku včetně potřebných náležitostí ke studiu.

Maturitní zkoušky
25.6.2019

Nejzazší datum pro podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2019.

Třídní schůzky
5.4.2019

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které budou probíhat dne 29.4.2019 od 17hod.

MŠMT zveřejnilo zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ
24.1.2019

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 (Velikost: 317.25 kB)

Maturitní ples - Národní Dům na Vinohradech
4.1.2019

Srdečně Vás zveme na Maturitní ples v pátek 15. 2. 2019 od 18:30 hod v Národním Domu na Vinohradech.

* Lístky jsou v prodeji u Mgr. K. Kábrtové - 2. patro budovy školy *

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří
26.10.2018

nejbližší termín dne 16. 1. 2019 od 13 do 18hod.

Dny otevřených dveří

 

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
25.10.2018

Pro více info rozklikněte sekci Chci maturitu

Maturitní okruhy pro končící ročníky
28.9.2018

V sekci Maturitní zkoušky naleznete maturitní okruhy z jednotlivých předmětů dle oboru studia Maturitní okruhy - HOTMaturitní okruhy - KOSMaturitní okruhy - OA

Úřední hodiny sekretariátu
4.9.2018

každý všední den (v době mimo vyučování) od 7:30 do 13:00

*v sekretariátu v budově školy ve 2. patře si můžete zažádat např. o potvrzení o studiu

1. týden ve škole
27.8.2018

Škola začíná v pondělí 3.9. v 8:00. Třídnické hodiny budou probíhat do 9:30.

V úterý a ve středu třídnické hodiny od 8:00 do 12:00

Ve čtvrtek a v pátek výuka dle rozvrhu, konec vyučování ve 14:00.

Beseda s paní Doris Grozdanovičovou
1.2.2018

Dne 31. 1. 2018 se na naší škole uskutečnila beseda s paní Doris Grozdanovičovou, pamětnicí holocaustu a bývalou redaktorkou Československého spisovatele.

 

Tradiční předvánoční sbírka České televize
18.12.2017

Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o. přispěla částkou 2981,- Kč. Tato finanční podpora bude věnována těmto organizacím:

 

ROSA centrum pro ženy z Prahy, olomoucké P-centrum, Domácí hospic Jordán z Tábora a SOS dětské vesničky.

Program Erasmus+
2.11.2017

Informační schůzka pro zájemce o program Erasmus+ se uskuteční 10.11.2017. Přihlášky a více informací u Mgr. Leoše Šimka.

 

Školní den jazyků
1.11.2017
Vítězi kvízu se stali:


student Jakub Roubíček z ČK2 (10 bodů z 13)
studentka Linda Petránková z 1A (10 bodů z 13)
studentka Magdalena Dolejšová z 6T (10 bodů z 13)

BLAHOPŘEJEME!

Správné výsledky:

1c-24 úředních jazyků v EU
2a- kupovať mačku vo vreci
3b- Praga
4b-francouzština
5b-3 evropské země, kde je ANJ oficiálním jazykem (Velká Británie, 
Irsko, Malta)
6c-španělština není oficiálním jazykem v Brazílii (je to portugalština)
7c- sanskrt je jazyk
8c-¨písmeno a s kroužkem stojí na konci švédské abecedy
9c- ve Švýcarsku se hovoří německy, italsky, francouzsky, rétorománsky
10a- azbuka vychází z hlaholice
11c- rumunština patří mezi románské jazyky
12b- němčina je úředním jazykem v 5 evropských zemích
13a-nejvíce lidí na světě hovoří mandarínskou čínštinou jako svou 
mateřštinou

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu celé akce-jak z řad 
vyučujících, tak studentů!
Jmenovitě prof. Bulkovi, prof. Pavlovi Hartvichovi, prof. Iltisové, prof. Jaroškové, prof. 
Khauerové, prof. Mištinové, prof. Šimkovi, prof. Štarkové, studentům 
Sofii Talalayevske ze 4T, Veronice Anelli ze 2 AHK, Filipu Ferencovi z 
1AHK, Oxaně Poradě ze 3AHK, Olehu Kavynovi, Mikuláši Kopřivovi, Viktorii 
Moravcové, Renatě Obshytosh, Adamu Pilousovi, Alexandře Potančokové, Elisabeth Riedlové, 
Vladislavu Samoilenkovi, Tereze Svobodové, Davidu Svobodovi, Kryštofu 
Štěpánkovi, Filipu Tomkovi, Anežce Wangové ze 4AHK a dalším...

Fota ze stáže v rámci programu Erasmus+ Turecko
19.10.2017

Krásné momentky ze stáže studentů v Turecku můžete shlédnout ve Fotogalerii.

Založení Československa 28.10.1918
16.10.2017

Založení Československa

28.10.1918

Na naší škole se uskuteční 25.10 projektový den k výročí založení Československa v čele s T. G. Masarykem. Studenti, kromě jiného, se vypraví na výstavu „Fenomén Masaryk" do Národního muzea. Po výstavě žáci mohou odejít domů.

 

Školní den jazyků
16.10.2017

Ve středu dne 25. 10. 2017 od 8-do 12 hodin bude probíhat Školní den jazyků pro celou PTKSOŠ v relaxační
a multimediální místnosti v přízemí. Ve 14 hodin bude výstava Fenomén TGM v Národním muzeu pro 1.-4.
ročník SOŠ.

Zúčastnili jsme se akce Čtení ve vlaku
22.9.2017

Pod vedením paní profesorky Silvie Chytré se žáci zúčastnili Čtení ve vlaku s Michalem Vieweghem.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO
22.9.2017

Upozorňujeme na nezaplacené školné!

S odvoláním na smlouvu o studiu se jedná o prodlení a porušení smluvního vztahu.

Bezodkladně proto uhraďte!

Studium na naší škole je výbornou investicí!
20.9.2017

Pořád ještě PŘÍJÍMÁME STUDENTY.

Bližší informace získáte na tel. 251 621 744.

Erasmus - Hilton Dalaman
3.5.2017

Nové fotografie ze stáže našich žáků v tureckém Dalamanu naleznete v sekci Fotogalerie.

Erasmus 2017 Hilton
11.4.2017

V sekci Fotogalerie školní rok 2016/2017 se můžete podívat na fotografie z hotelu Hilton v Dalamanu, kam se na konci dubna chystají další žáci naší školy.

Mapa webu
A
A
A

!!! POZOR DŮLEŽITÉ !!!


 

!!! POZOR DŮLEŽITÉ !!!

Poznávací zájezd - Francie

s návštěvou kadeřnické a kosmetické výstavy v Paříži 5. 9. - 10. 9. 2018


Přihláška ke stažení zde:(Velikost: 79.06 kB)/upload/files/Francie-4.docx (Velikost: 79.33 kB)

 


Adaptační kurz 9. září - 12. září 2018 - základní informace

pokyny ke stažení zde:

/upload/files/adaptan-kurz.pdf (Velikost: 230.63 kB)


Francouzský institut - akce

Program pro rozvoj Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, s.r.o.


V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Program pro rozvoj Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007030

Cílem projektu je podpora profesního růstu pedagogických pracovníků v Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, a to formou seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí, kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Zároveň budou v rámci projektu realizovány aktivity k podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem.

/upload/files/plakt-PTKSO%2C-International.pdf (Velikost: neznámá)

 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2017/18

 

 

 

POUŽÍVANÉ UČEBNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Soubor v dokumentu PFD ke stažení zde:

/upload/files/formulare-ke-stazeni/POUVAN-UEBNICE-VE-KOLNM-ROCE-2018_nov.pdf (Velikost: 433.55 kB)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DIPAČÁPI

 

kdy: 18. 6. 2018 ve 13:10 hod

 

kde: ZŠ Aula genpor. Františka Peřiny

 

Vystoupení s divadelní hrou podle skutečné události jménem Veronika.

Jde o dívku, která odmalinka prochází těžkou životní situací, špatný vztah s rodinou, poté se v pubertálním věku potýká s drogami a alkoholem. Poté co ji otec bije a vyhodí z domova, žije po sqvotech, útíká také z diagnostického ústavu. Ve skutečnosti zemřela, ale v divadelním představení přežívá...

 

 

Burza akcí 30. 4. a 7. 5. 2018

I když na většině pražských škol byla po oba pondělky vyhlášená ředitelská volna, žáci a studenti naší školy využili tyto dny k poznávání zajímavých míst v naší metropoli.
Na výběr měli z řady možností. Nakonec si vybrali zcela ojedinělou příležitost prohlédnout si
Lichtenštejnský a Hrzánský palác, Kramářovu a Werichovu vilu.

V rámci akce: „Po stopách českých spisovatelů a historických slohů“ si studenti prošli s výkladem paní profesorky Malou Stranu.

Další skupiny navštívily ZOO a rozšířili si tak vědomosti získané ve výuce přírodovědných předmětů.

V neposlední řadě mohli studenti prožít společný čas na lezecké stěně, výletě do Stromovky nebo na sportovním pikniku na Ladronce se slackline a dalšími aktivitami s cílem prohloubit

a upevnit i vztahy v třídním kolektivu.

 

 

 

 

 

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení

 

Pro obory:

 

Číšník-kuchař 65-51-H/01

 

Podnikání 64-41-L/51

 

Gastronomie 65-41-L/01

 

Přihlášky zašlete nejpozději do pátku 18. 5. 2018

 


Mgr. Karel Mika
ředitel

 

 

 

Přijímací řízení přijatí žáci 2018/19 - výsledky

 

Žáci musí odevzdat do 10 dnů ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

Nástavba

 

V101973632

V101974020

V101974069

V101974706

 

Kuchař - číšník

 

ČK-2018/19-U-01

ČK-2018/19-U-02

ČK-2018/19-U-03

ČK-2018/19-U-04

ČK-2018/19-U-05

ČK-2018/19-U-06

ČK-2018/19-U-07

ČK-2018/19-U-08

 

ČK-2018/19-U-10

ČK-2018/19-U-11

ČK-2018/19-U-12

ČK-2018/19-U-13

 

 

 

 

 

Školní akce

 

Dne 30. 4. 2018 nebude na škole mimo ČK3 probíhat výuka a žáci se povinně zúčastní vybraných školních akcí.

 

  • Exkurze do prostorů Hrzánského paláce

          Určeno pro 4.T, 5.T a 6.T

          Za doprovodu Mgr. Hany Peterové

  • Exkurze za přírodovědným vzděláním do ZOO

          Určeno pro 1.AHK, 2.AHK, 3.AHK, ČK1, 7.T a vybranné studenty ze 4.T a 6.T.

          Za doprovodu Ing. Pavly Synkové a Mgr. Pavla Kulfánka

  •  Sportovní piknik na Ladronce

          Určeno pro 1.T, 2.T a 3.T

          Za doprovdu Mgr. Leoš Šimka

 

Bližší informace v informačním systému Bakalář, či u zmíněných vyučujících.

 

 

Den Země - součinnost městská část Praha 17, Řepy

 

 

 

 

 

 

 

Třídní schůzky dne 25. 4. 2018 od 17 hodin

 

 

Program Erasmus Plus Turecko

 

Naše školy pořádají pro studenty všech škol výměnné studijní dvouměsíční stáže do tureckého letoviska Belek. Spolupracujeme s luxusními hotely Kempinski the Dome*****, Sirene***** a Maxx Royal*****

 

Stáž je bezplatná v rámci výuky. Nabízené pozice jsou: barman, číšník, recepční. Odměna za 2 měsíce činí 1.000 euro. Odlety: Praha -> Istanbul, Istanbul -> Belek (autobusová přeprava, cca. 50 min).

 

Zdarma je taktéž pracovní vybavení, ubytování, strava. Pro bližší informace kontaktujte ředitele školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyžařský kurz Pec pod Sněžkou 

 

Czech Awards - HOTEL ROKU 2018

 

BRONZOVÝ PARTNER ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE INTERNATIONAL, S.R.O.

 

 

 

PROJEKT 

Hlavním cílem projektu je personální podpora pedagogických pracovníků 

Střední školy hotelnictví a gastronomie International, prohloubení 
jejich znalostí a rozšíření o nové postupy ve výuce.

 

 

 

 

 

INFORMACE ŽÁKŮM MATURITNÍCH ROČNÍKŮ

Od 15. 11. 2017 se bude možné přihlašovat k maturitní zkoušce v jarním období 2017.

 

Poslední možnost přihlášení se je 1. 12. 2017

 

Do 20. 12. 2017 žáci obdrží výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.

 

Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky budou

generovány od 1. 3. 2017

 

 

 

Od 9:00 do 18:00

 

  • můžete nahlížet do výuky
  • prohlédnout si prostory školy          
  • získat důležité informace

 

v

v

v