Kotva
 

Aktuality
 
 
Samostudium - potřebné úkoly a pokyny k samostudiu najdete v Bakalářích
23.3.2020

Lyžařský kurz se nekoná!
12.3.2020

V souladu s vyhlášením nouzového stavu se plánovaný lyžařský kurz v Peci p/Sněžkou nekoná. Zaplacené kurzovné se vrací. Omouváme se za komplikace.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
10.3.2020

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky školy. Situaci budeme upřesňovat.

Organizační opatření ve škole ohledně koronaviru
8.3.2020

Na základě konzultace a doporučení Hygienické stanice hl. m Prahy a stanoviska zřizovatele školy jsme již v minulém týdnu učinili nutná opatření k prevenci proti šíření koronaviru ve škole. Žáci byli informováni o hygienických opatřeních a vyzváni k dodržování hygienických zásad. Dále byli vyzváni k použití dezinfekčních prostředků, které pro ně mají k dispozici učitelé vykonávající dohled na chodbách. Zmapovali jsme osoby, které v době jarních prázdnin navštívili rizikové oblasti se zvýšeným výskytem koronaviru.

V tuto chvíli nebudeme přerušovat školní výuku, která zatím poběží dle standardního rozvrhu. Prozatím nebudeme rušit školní akce, které probíhají po stanovené 14ti denní době po jarních prázdninách.

V případě změny stavu vás budeme informovat.

Děkuji za spolupráci, Mgr. Tomáš Žilinčár, ředitel škol
Den otevřených dveří
19.2.2020

Zveme Vás na Den otevřených dveří - 19. února 2020 od 12hod. do 18hod. Těšíme se na setkání v naší škole, kde najdte prostor pro své dotazy

Schůzka pro budoucí 1. ročníky oborů HOT a KOS
24.6.2019

V pondělí 24. 6. 2019 proběhne v budově školy (2. patro) od 17hod. schůzka pro budoucí první ročníky, kde se žáci dozví organizaci školního roku včetně potřebných náležitostí ke studiu.

Maturitní zkoušky
25.6.2019

Nejzazší datum pro podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2019.

Třídní schůzky
5.4.2019

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které budou probíhat dne 29.4.2019 od 17hod.

MŠMT zveřejnilo zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ
24.1.2019

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 (Velikost: 324.86 kB)

Maturitní ples - Národní Dům na Vinohradech
4.1.2019

Srdečně Vás zveme na Maturitní ples v pátek 15. 2. 2019 od 18:30 hod v Národním Domu na Vinohradech.

* Lístky jsou v prodeji u Mgr. K. Kábrtové - 2. patro budovy školy *

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří
26.10.2018

nejbližší termín dne 16. 1. 2019 od 13 do 18hod.

Dny otevřených dveří

 

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
25.10.2018

Pro více info rozklikněte sekci Chci maturitu

Maturitní okruhy pro končící ročníky
28.9.2018

V sekci Maturitní zkoušky naleznete maturitní okruhy z jednotlivých předmětů dle oboru studia Maturitní okruhy - HOTMaturitní okruhy - KOSMaturitní okruhy - OA

Úřední hodiny sekretariátu
4.9.2018

každý všední den (v době mimo vyučování) od 7:30 do 13:00

*v sekretariátu v budově školy ve 2. patře si můžete zažádat např. o potvrzení o studiu

1. týden ve škole
27.8.2018

Škola začíná v pondělí 3.9. v 8:00. Třídnické hodiny budou probíhat do 9:30.

V úterý a ve středu třídnické hodiny od 8:00 do 12:00

Ve čtvrtek a v pátek výuka dle rozvrhu, konec vyučování ve 14:00.

Beseda s paní Doris Grozdanovičovou
1.2.2018

Dne 31. 1. 2018 se na naší škole uskutečnila beseda s paní Doris Grozdanovičovou, pamětnicí holocaustu a bývalou redaktorkou Československého spisovatele.

 

Tradiční předvánoční sbírka České televize
18.12.2017

Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o. přispěla částkou 2981,- Kč. Tato finanční podpora bude věnována těmto organizacím:

 

ROSA centrum pro ženy z Prahy, olomoucké P-centrum, Domácí hospic Jordán z Tábora a SOS dětské vesničky.

Program Erasmus+
2.11.2017

Informační schůzka pro zájemce o program Erasmus+ se uskuteční 10.11.2017. Přihlášky a více informací u Mgr. Leoše Šimka.

 

Školní den jazyků
1.11.2017
Vítězi kvízu se stali:


student Jakub Roubíček z ČK2 (10 bodů z 13)
studentka Linda Petránková z 1A (10 bodů z 13)
studentka Magdalena Dolejšová z 6T (10 bodů z 13)

BLAHOPŘEJEME!

Správné výsledky:

1c-24 úředních jazyků v EU
2a- kupovať mačku vo vreci
3b- Praga
4b-francouzština
5b-3 evropské země, kde je ANJ oficiálním jazykem (Velká Británie, 
Irsko, Malta)
6c-španělština není oficiálním jazykem v Brazílii (je to portugalština)
7c- sanskrt je jazyk
8c-¨písmeno a s kroužkem stojí na konci švédské abecedy
9c- ve Švýcarsku se hovoří německy, italsky, francouzsky, rétorománsky
10a- azbuka vychází z hlaholice
11c- rumunština patří mezi románské jazyky
12b- němčina je úředním jazykem v 5 evropských zemích
13a-nejvíce lidí na světě hovoří mandarínskou čínštinou jako svou 
mateřštinou

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu celé akce-jak z řad 
vyučujících, tak studentů!
Jmenovitě prof. Bulkovi, prof. Pavlovi Hartvichovi, prof. Iltisové, prof. Jaroškové, prof. 
Khauerové, prof. Mištinové, prof. Šimkovi, prof. Štarkové, studentům 
Sofii Talalayevske ze 4T, Veronice Anelli ze 2 AHK, Filipu Ferencovi z 
1AHK, Oxaně Poradě ze 3AHK, Olehu Kavynovi, Mikuláši Kopřivovi, Viktorii 
Moravcové, Renatě Obshytosh, Adamu Pilousovi, Alexandře Potančokové, Elisabeth Riedlové, 
Vladislavu Samoilenkovi, Tereze Svobodové, Davidu Svobodovi, Kryštofu 
Štěpánkovi, Filipu Tomkovi, Anežce Wangové ze 4AHK a dalším...

Fota ze stáže v rámci programu Erasmus+ Turecko
19.10.2017

Krásné momentky ze stáže studentů v Turecku můžete shlédnout ve Fotogalerii.

Založení Československa 28.10.1918
16.10.2017

Založení Československa

28.10.1918

Na naší škole se uskuteční 25.10 projektový den k výročí založení Československa v čele s T. G. Masarykem. Studenti, kromě jiného, se vypraví na výstavu „Fenomén Masaryk" do Národního muzea. Po výstavě žáci mohou odejít domů.

 

Školní den jazyků
16.10.2017

Ve středu dne 25. 10. 2017 od 8-do 12 hodin bude probíhat Školní den jazyků pro celou PTKSOŠ v relaxační
a multimediální místnosti v přízemí. Ve 14 hodin bude výstava Fenomén TGM v Národním muzeu pro 1.-4.
ročník SOŠ.

Zúčastnili jsme se akce Čtení ve vlaku
22.9.2017

Pod vedením paní profesorky Silvie Chytré se žáci zúčastnili Čtení ve vlaku s Michalem Vieweghem.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO
22.9.2017

Upozorňujeme na nezaplacené školné!

S odvoláním na smlouvu o studiu se jedná o prodlení a porušení smluvního vztahu.

Bezodkladně proto uhraďte!

Studium na naší škole je výbornou investicí!
20.9.2017

Pořád ještě PŘÍJÍMÁME STUDENTY.

Bližší informace získáte na tel. 251 621 744.

Erasmus - Hilton Dalaman
3.5.2017

Nové fotografie ze stáže našich žáků v tureckém Dalamanu naleznete v sekci Fotogalerie.

Erasmus 2017 Hilton
11.4.2017

V sekci Fotogalerie školní rok 2016/2017 se můžete podívat na fotografie z hotelu Hilton v Dalamanu, kam se na konci dubna chystají další žáci naší školy.

 
 
Odběr aktualit

 
 
Mapa webu
A
A
A

Aktuality z dění školy

Vloženo: 11.9.2017 | Autor: administrator | Zobrazeno: 42x

23. 3. 2020
Mimořádný režim školy - prosím, sledujte web:

S platností od 24. března 2020 do 3. dubna 2020 se v případě jakýchkoliv studijních záležitostí obracejte na sekretářku školy v úředních hodinách 9:00 - 14:00 na tel. čísle 725 575 227

Mgr. Antonín Bulka, ZŘŠ


Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Prosíme rodiče, aby sledovali webové stránky školy. Situaci budeme upřesňovat.Organizační opatření ve škole ohledně koronaviru


8. 3. 2020

Na základě konzultace a doporučení Hygienické stanice hl. m Prahy a stanoviska zřizovatele školy jsme již v minulém týdnu učinili nutná opatření k prevenci proti šíření koronaviru ve škole. Žáci byli informováni o hygienických opatřeních a vyzváni k dodržování hygienických zásad. Dále byli vyzváni k použití dezinfekčních prostředků, které pro ně mají k dispozici učitelé vykonávající dohled na chodbách. Zmapovali jsme osoby, které v době jarních prázdnin navštívili rizikové oblasti se zvýšeným výskytem koronaviru.

V tuto chvíli nebudeme přerušovat školní výuku, která zatím poběží dle standardního rozvrhu. Prozatím nebudeme rušit školní akce, které probíhají po stanovené 14ti denní době po jarních prázdninách.

V případě změny stavu vás budeme informovat.

Děkuji za spolupráci, Mgr. Tomáš Žilinčár, ředitel škol


Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola slaví úspěch v meziškolní soutěži v anglickém jazyce

24.02.2020

Jako již každoročně, tak i letos se konala meziškolní soutěž v anglickém jazyce s partnerskou školou v Mladé Boleslavi. Boleslavská soukromá střední škola a základní škola nás tentokrát pozvala na svoji domácí půdu. Žáci napříč obory soutěžili v dílčích disciplínách – v poslechu, čtení i gramatice. Dále poměřili svoje síly v ústním projevu na zadané téma.

První místo jednoznačně a s nejvyšším počtem bodů obsadil žák naší školy David Máčalík (na fotce), který studuje druhým rokem obor Obchodní akademie. Z vítězství máme radost, přejeme Davidovi i další studijní úspěchy a partnerské škole (jmenovitě ředitelce školy Mgr. Evě Folprechtové) děkujeme za pozvání a za celou organizaci soutěže patří velký dík Bc. Zuzaně Myšíkové.

Těšíme se příští rok zase u nás :-)


FotogalerieExkurze CATC 26.11.2019

V úterý se třídy 3AHK a 2H zúčastnila zajímavé exkurze na Letišti Václava Havla, konkrétně se jednalo o prohlídku školícího centra pilotů a letušek.

Exkurze začínala v 9 hodin ráno ve školící budově, která dříve bývala leteckým hangárem. Na recepci nás přivítala dáma v typickém dresscodu . Zanedlouho přišel náš průvodce, odvedl obě naše třídy do učebny a prohlídku zahájil krátkou úvodní přednáškou.

První částí exkurze byla prohlídka simulátorů letadel, kde se cvičí piloti a zároveň dělají závěrečné zkoušky. Kokpit letadla, do kterého jsme mohli nahlédnout, byl opravdu zajímavý. Následně jsme se přesunuli do kabiny letadla, kde jsme si vyslechli výklad pana průvodce o otevírání únikových dveřích a o spouštění gumových skluzů.

Mohli jsme si vyzkoušet, jak se otevírají únikové dveře letadla. Většina mých spolužáků si chtěla vyzkoušet i záchranné skluzavky, to však nebylo možné.

Poslední částí exkurze byla místnost plná simulátorů různých typů. Byla tu zde i obrovská záchranná skluzavka, která měřila několik metrů. Najednou náš průvodce řekl, že jsme byli vzorná skupina a že si tedy můžeme přeci jen skluzavky vyzkoušet. Podle mě tohle byla nejlepší část prohlídky. Převlékli jsme se do speciálních obleků na sjezd, následovala instruktáž. Poté nás čekal sjezd malé skluzavky a pro odvážlivce se dostalo i na několikametrovou skluzavku spuštěnou z nápodoby trupu Airbusu. Všichni jsme zvládli exkurzi úspěšně a bez úrazů.

Celkově byla exkurze velmi přínosná a zajímavá. Je až neuvěřitelné, jak je práce pilotů a letušek náročná, i když si to často někteří lidé neuvědomují. Teprve na této akci jsme zjistili, jak složité stroje letadla jsou a jak náročné je stát se pilotem.

Vránková Denisa 3AHK
Zveme Vás na maturitní ples naší školy, kde vystoupí Pavel Callta


Účastníme se "Burzy práce a vzdělávání" v Rakovníku

Přijďte nás navštívit na veletrhu práce a škol v Rakovníku dnes 19. 11. od 8 do 16 hod. Máte možnost ochutnat míchané nápoje, které pro Vás připravují žáci 3. ročníku oboru Hotelnictví a podrobit se kosmetické péči žákyň 2. ročníku oboru Kosmetické služby. Další fotky nalezete ZDE


Naše škola zajišťovala raut na akci "Beauty Forum Praha"


Zveme Vás na Den otevřených dveří

23. 10. 2019 se bude konat Den otevřených dveří, u kterého nesmí chybět Fiktivní firma vyučovaná v rámci oboru Obchodní akademie. Mimo jiné se také přijďte zeptat na další nabízené obory ke studiu, ochutnat dobroty připravené našimi žáky a poznat prostředí školy.

Těšíme se na Vás!Fiktivní firma oslavila svoje první narozeniny

Článek a fotogalerii naleznete v záložce Fiktivní firma
INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro zákonné zástupce účastníků proběhne v úterý, 3. 9. 2019 od 17hod. v uč. 24 (2. patro)


ZÁJEZD JE JIŽ NAPLNĚN, PROSÍME, NEPŘIHLAŠUJTE SE

Termín ukončení plateb za zájezd je 19.8.2019K dispozici jsou již poslední volná místa, upřednostněn bude ten, jehož platba bude připsána na účet školy dříve.
Vážní zájemci se mohou hlásit osobně po domluvě na sekretariátu školy nebo prostřednictvím emailu: reditel@ptksos.cz


Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obory Kosmetické služby, Hotelnictví

termín 4. kola: 22. 7. - 30. 8. 2019

 

Přihlášky prosíme odevzdávejte na sekretariátu školy (nebo prostřednictvím České pošty) nejpozději do 30. 8. 2019

V Praze dne 22. 07. 2019


Organizace komisionálních (opravných) zkoušek pro školní rok 2018/2019


Studenti jsou na stáži v rámci programu Erasmus+

Naši studenti jsou aktuálně v tureckém Beleku v 5* hotelu Sirene na stáži v rámci programu Erasmus+.

Cílem tohoto projektu je získat potřebné dovednosti a zkušenosti a mít tak větší šanci lépe se uplatnit na mezinárodním trhu práce.

Více foto viz Fotogalerie


Soutěž studentů 2. ročníku oboru Hotelnictví

Dne 19.června 2019 se konala soutěž studentů ve vaření menu na zadané téma. 

Vítězná dvojice studentů Jakub Šedivý a Davyd Mihutsa připravili chutné a lákavě vyhlížející pokrmy. Na druhém místě skončily studentky Marie Fojtíková a Darja Kolva.

Děkujeme všem studentům za účast a také vyučujícímu odborných předmětů Josefu Pupcsikovi za organizaci soutěže.Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obory Hotelnictví, Kosmetické služby, čtyřleté denní studium.

Přihlášky prosíme odevzdávejte na sekretariátu školy (nebo prostřednictvím České pošty)

nejpozději do 28. 6. 2019

V Praze dne 13. 06. 2019


Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oborů SOŠ pro školní rok 2019/2020

Seznam přijatých uchazečů:

 

K-2019/20-M-19

(96b.)

K-2019/20-M-18

 

K-2019/20-M-20

 

K-2019/20-M-15

 

K-2019/20-M-17

 

K-2019/20-M-21

(66b.)

 

Uchazeč je v případě zájmu o studium povinný odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

 

 

V Praze dne 13. 6. 2019                                                        Mgr. Antonín Bulka

                                                                                          ZŘŠ pověřený řízením


INFORMACE  PRO STÁVAJÍCÍ I NOVÉ ŽÁKY  - PLATBA ŠKOLNÉHO NA šk. r. 2019/2020

Školné na školní rok 2019/2020 je třeba uhradit nejdéle do 15. 6. 2019

- v hotovosti na sekretariátu školy denně od 7.30 do 16.00 hodin
- převodem na účet - č.ú. 4200392932/6800, VS je RČ žáka, do zprávy pro příjemce uveďte jméno  a příjmení žákaSlavnostní předávání maturitních vysvědčení

více foto viz Fotogalerie Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obory Hotelnictví, Kosmetické služby, čtyřleté denní studium.

Přihlášky prosíme odevzdávejte na sekretariátu školy (nebo prostřednictvím České pošty) nejpozději do 24. 5. 2019

V Praze dne 09. 05. 2019


Ředitel školy vyhlašuje na den 3. 5. 2019 pro třídy 3. A a 3. H z důvodu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky ŘEDITELSKÉ VOLNO.Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oborů SOŠ pro školní rok 2019/2020

Seznam přijatých uchazečů:

ev. č.: 16 (O-2019/20-M-03) - 133 b.

ev. č.: 7 (K-2019/20-M-07)

ev. č.: 5 (K-2019/20-M-05)

ev. č.: 17 (H-2019/20-M-01)

ev. č.: 22 (H-2019/20-M-07)

ev. č.: 23 (H-2019/20-M-08)

ev. č.: 6 (K-2019/20-M-06)

ev. č.: 8 (K-2019/20-M-08)

ev. č.: 20 (H-2019/20-M-05)

ev. č.: 2 (K-2019/20-M-02)

ev. č.: 21 (H-2019/20-M-06)

ev. č.: 4 (K-2019/20-M-04)

ev. č.: 18 (H-2019/20-M-02)

ev. č.: 19 (H-2019/20-M-03)

ev. č.: 10 (K-2019/20-M-10)

ev. č.: 14 (O-2019/20-M-01)

ev. č.: 1 (K-2019/20-M-01)

ev. č.: 3 (K-2019/20-M-03)

ev. č.: 15 (O-2019/20-M-02) - 53 b.Uchazeč je v případě zájmu o studium povinný odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

 

V Praze dne 29. 4. 2019                               Mgr. Antonín Bulka (ZŘŠ pověřený řízením)


Změna termínu rodičovských schůzek: 
Z organizačních důvodů se rodičovské schůzky přesouvají na pondělí 29. dubna 2019 od 17hod. Děkujeme za pochopení.


Veselé Velikonoce přeje PTK&SOŠ

Dne 11. dubna 2019 jsme oslavili příchod Velikonoc v prostorách PTK&SOŠ v ul. Dykova na Vinohradech. Pozdně odpolední program se nesl ve velikonočním duchu, a tak jsme měli možnost zhlédnout tematické vystoupení žáků konzervatoře a ochutnat velikonoční pohoštění připravené žáky oboru Hotelnictví a Kuchař-číšník.

Všem tanečnicím, tanečníkům, servírkám, číšníkům a kuchařům ze srdce děkujeme!

Více foto viz Fotogalerii


Školní kolo soutěže "Psaní všemi deseti na klávesnici"


Dne 4. 4. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže z psaní všemi deseti na klávesnici.
Soutěžilo se v pětiminutovém opisu textu za pomoci programu ATF, který ve výuce hojně využíváme pro transparentnost výkonu žáků. Klání se zúčastnilo 18 žáků naší školy napříč obory, třídy 1. AHK, 3. A a ČK 2.
Žáci psali ostošest :-) resp. nad rámec tohoto čísla a tři nejlepší splnili hranici min. 160 čistých úhozů za minutu s nulovým počtem chyb v textu. Bylo dbáno na rychlost a hlavně přesnost opisu textu.
         
Na 1. místě se umístil z 1. A Vitaliy Ternyk, na 2. místě Natalia Bachynska z 1. A a na 3. místě Veronika Bartoňová z 1. K. Všem umístěným gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným. Vítězům byly předány diplomy a dárkové balíčky, které věnovala škola.

Zpracovala: PhDr. Ing. Veronika Horvath, DiS.

Více foto viz FotogaleriiV minulém týdnu od 24. do 31. 3. 2019 se naše škola zúčastnila lyžařského výciku v Peci pod Sněžkou. Počasí, sníh i učitelky vydržely, takže se těšíme zase za rok.

Více foto viz Fotogalerii

Veletrh fiktivních firem


Naše škola se pravidelně účastní na veletrzích fiktivních firem. Ve dnech 20. - 22. 3. 2019 jsme byli na Výstavišti v Praze-Holešovicích.

Pro bližší info ----> Fiktivní firma


Dne 20. března 2019 se v aule uskuteční setkání a beseda s hercem, režisérem a scenáristou Jiřím Mádlem. Setkání proběhne v aule od 10:00 do 11:00 pro žáky taneční konzervatoře.Mádl

V úterý dne 12. 3. 2019 měli žáci oboru Hotelnictví pod vedením Pavla Hartvicha možnost nahlédnout do prostor Pražského hradu při příležitosti oslav vstupu ČR do NATO.

Zajišťovali totiž catering na akci "Jagello 2000" za účasti předních českých politiků a jejich hostů. 

Děkujeme tímto za vzornou reprezentaci školy.

Více foto viz Fotogalerie PTK&SOŠ Vás srdečně zve na Velikonoční program žáků školy v reprezentativních prostorách školy v ul. Dykova 12, Praha dne 11. dubna 2019 od 17hod.

Dykova 12, Praha

Před jarními prázdninami, dne 15. února 2019, se konal maturitní ples Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy v Národním domě na Vinohradech. 

Kromě šerpování maturantů jsme také slavnostně uvedli studenty prvních ročníků. Zároveň jsme na plese přivítali i čestného hosta - paní Halinu Pawlowskou - tvář naší školy.


Studenti konzervatoře zajistili doprovodný program ve formě Pochodu z Carmen. V neposlední řádě zhlédli návševníci plesu vystoupení "Folklornyho súboru Limbora" a choreografii s názvem "Michael Jackson" v podání taneční skupiny EFK. K tanci i k posechu hrála skupina Big Papa Richarda Dušáka.

Všichni jsme si maturitní ples užili a těšíme se na další, již 24. ledna 2020.

Více foto ve Fotogalerii (©Radek Lampíř)


 

 

 Fiktivní firma obsadila 1. místo a odvezla si pohár

Článek si můžete přečíst na stránkách Fiktivní firmy

Dne 25. února se uskuteční pro všechny studenty beseda s Mgr. Janou PaulovouDne 28. 1. 2019 proběhla na naší škole beseda s českým hercem, tanečníkem, režisérem, choreografem, tanečním pedagogem a sólistou baletu Národního divadla v Praze Vlastimilem Harapesem
Exkurzní vyučování v hotelu Le Palais


Dne 25. 1. 2019 studenti oboru Hotelnictví navštívili luxusní hotel Le Palais, kde si prohlídli spolu s vyučujícími Bc. Pavlínou Landovou a Mgr. Miroslavem Hájkem výrobní, odbytové a ubytovací prostory hotelu.

Po prohlídce následovala beseda s manažerem úseku F&B.

více foto ve Fotogalerii


AKTUALITY Z FIKTIVNÍ FIRMY

           
*** NOVĚ naleznete dění z fiktivní firmy na této záložce ***


První pololetí bylo pro naši firmu velmi produktivním a úspěšným. Od založení firmy, až po získání ceny CEFIF (Centra fiktivních firem při NÚV). Toto ocenění nás velmi motivovalo k další práci a zlepšování. Na plzeňském veletrhu jsme utržili 748 560 Kč a vynaložili 27 484 Kč.

Všichni jsme se toho hodně naučili, například jsme si osvojili průběh zápisu firem do živnostenského a obchodního rejstříku, uzavírání pracovních smluv se zaměstnanci a propagaci firmy na veletrzích.

Momentálně se pod vedením naší paní učitelky Ing. Pavly Synkové, DiS. chystáme na regionální veletrh fiktivních firem na OA Vinohradské (30.1.2019) a na třídenní mezinárodní veletrh fiktivních firem na holešovickém výstavišti, který proběhne v březnu.

            Nezapomeňte navštívit naši kancelář při dni otevřených dveří naší školy, který se bude konat 6.2.2019. Rádi Vám firmu Cleaning Masters, s.r.o. představíme.

Linda Petránková

ředitelka fiktivní firmy


 Kurz se bude konat v termínu od 24. do 31. března 2019

Další informace a přihlášku si prosím vyzvědněte u Mgr. Kristýny Kábrtové (2. patro)
Veletrh fiktivních firem v Plzni


Žáci třídy 2.A oboru Obchodní akademie pod vedením Ing. Pavly Synkové, DiS. reprezentovali školu na veletrhu fiktivních firem v Plzni, který se konal ve dnech 12. - 13.12.2018. 

Velkou motivací pro jejich další práci bylo speciální ocenění poroty.

Studenstká firma vznikla jako nová firma s unikátním konceptem, který spočívá v kombinaci prémiové úklidové služby s respektem a úctou k životnímu prostředí. Firma dále poskytuje nadstandartní služby a poradenství. Kromě úklidových služeb, na které se primárně zaměřuje, vytváří dekorace do interiéru kanceláře a zajišťuje občerstvení na meetingy s obchodními partnery. 

Další foto viz Fotogalerie
Meziškolní kolo soutěžení v anglickém jazyce

Dne 13.12.2018 proběhlo na naší škole klání v anglickém jazyce s partnerskou školou z Mladé Boleslavi (Boleslavská soukromá střední škola a ZŠ). Studenti naší školy obsadili první (Lukáš Šroller, 3. AHK) a druhé místo (Libin Kolangadan, 3. AHK). Tímto všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme.

Další foto viz Fotogalerie


Dne 5.12.2018 navštívili naši školu čerti, andělé a Mikuláš :-)
 

Úspěch v soutěži Glamour - kouzlo krásy 2018

Dne 28. 11. 2018 se studentky naší školy Bianka Palková a Denisa Šibravová (3. K) zúčastnily kadeřnicko-kosmetické soutěže Glamour - kouzlo krásy v Sušici v kategorii soutěžní make-up ve dvojicích. V této kategorii obsadily 3. místo  a cenu poroty za image. Studentka Palková také získala postupové místo na Mezinárodní mistrovství Koruna kreativity 2019, které se bude konat 7. 2. 2019 v Praze.

Gratulujeme a děkujeme modelům: David Mihutsa (2. H) a Lucie Confortiová (7. T)

Další fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo na tomto odkazu - autor Martin Jetel
Dne 16. 11. 2018
 se bude konat beseda se spisovatelkou, scénaristkou, publicistkou a vydavatelkou Halinou Pawlowskou, která podporuje naši školu:

Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří na naší škole:

 vždy od 13 do 18hod.

úterý 6. 11. 2018

 

čtvrtek 6. 12. 2018

 

středa 16. 1. 2019

 

středa 6. 2. 2019

  

Přijďte se podívat, na co se u nás jako budoucí studenti můžete těšit, zeptat se na vše, co vás zajímá a poznat prostředí školy i pedagogický sbor.


Erasmus+ nabídka stáže v zahraničním hotelu


Výzva pro studenty: možnost vykonat odbornou praxi v rámci dvouměsíční stáže ve čtyřhvězdičkovém hotelu Kempinski The Dome Belek

více info: Mgr. Kristýna Kábrtová, 2. patro (ředitelna)


Poznávací zájezd

*místo: Francie (s návštěvou kadeřnické a kosmetické výstavy)
*termín: 5. 9. - 10. 9. 2018

Program akce ke stažení zde (Velikost: 90.75 kB)


Adaptační kurz 9. září - 12. září 2018 - základní informace

pokyny ke stažení zde:

/upload/files/adaptan-kurz.pdf (Velikost: 236.17 kB)Francouzský institut - akce
Program pro rozvoj Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, s.r.o.


V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1. 9. 2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Program pro rozvoj Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007030

Cílem projektu je podpora profesního růstu pedagogických pracovníků v Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, a to formou seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí, kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Zároveň budou v rámci projektu realizovány aktivity k podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem.

/upload/files/plakt-PTKSO%2C-International.pdf (Velikost: neznámá)

 
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 2017/18 


 

POUŽÍVANÉ UČEBNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Soubor v dokumentu PFD ke stažení zde:

/upload/files/formulare-ke-stazeni/POUVAN-UEBNICE-VE-KOLNM-ROCE-2018_nov.pdf (Velikost: 443.95 kB)DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DIPAČÁPI

 

kdy: 18. 6. 2018 ve 13:10 hod

 

kde: ZŠ Aula genpor. Františka Peřiny

 

Vystoupení s divadelní hrou podle skutečné události jménem Veronika.

Jde o dívku, která odmalinka prochází těžkou životní situací, špatný vztah s rodinou, poté se v pubertálním věku potýká s drogami a alkoholem. Poté co ji otec bije a vyhodí z domova, žije po sqvotech, útíká také z diagnostického ústavu. Ve skutečnosti zemřela, ale v divadelním představení přežívá...

 


 

Burza akcí 30. 4. a 7. 5. 2018

I když na většině pražských škol byla po oba pondělky vyhlášená ředitelská volna, žáci a studenti naší školy využili tyto dny k poznávání zajímavých míst v naší metropoli.
Na výběr měli z řady možností. Nakonec si vybrali zcela ojedinělou příležitost prohlédnout si
Lichtenštejnský a Hrzánský palác, Kramářovu a Werichovu vilu.

V rámci akce: „Po stopách českých spisovatelů a historických slohů“ si studenti prošli s výkladem paní profesorky Malou Stranu.

Další skupiny navštívily ZOO a rozšířili si tak vědomosti získané ve výuce přírodovědných předmětů.

V neposlední řadě mohli studenti prožít společný čas na lezecké stěně, výletě do Stromovky nebo na sportovním pikniku na Ladronce se slackline a dalšími aktivitami s cílem prohloubit

a upevnit i vztahy v třídním kolektivu.

 

 

 

 


 

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení

 

Pro obory:

 

Číšník-kuchař 65-51-H/01

 

Podnikání 64-41-L/51

 

Gastronomie 65-41-L/01

 

Přihlášky zašlete nejpozději do pátku 18. 5. 2018

 


Mgr. Karel Mika
ředitel

 

 


 

Přijímací řízení přijatí žáci 2018/19 - výsledky

 

Žáci musí odevzdat do 10 dnů ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

Nástavba

 

V101973632

V101974020

V101974069

V101974706

 

Kuchař - číšník

 

ČK-2018/19-U-01
ČK-2018/19-U-02
ČK-2018/19-U-03
ČK-2018/19-U-04
ČK-2018/19-U-05
ČK-2018/19-U-06
ČK-2018/19-U-07
ČK-2018/19-U-08
ČK-2018/19-U-10
ČK-2018/19-U-11
ČK-2018/19-U-12
ČK-2018/19-U-13

 

 

 


 

 

Školní akce

 

Dne 30. 4. 2018 nebude na škole mimo ČK3 probíhat výuka a žáci se povinně zúčastní vybraných školních akcí.

 

•         Exkurze do prostorů Hrzánského paláce

          Určeno pro 4.T, 5.T a 6.T

          Za doprovodu Mgr. Hany Peterové

•         Exkurze za přírodovědným vzděláním do ZOO

          Určeno pro 1.AHK, 2.AHK, 3.AHK, ČK1, 7.T a vybranné studenty ze 4.T a 6.T.

          Za doprovodu Ing. Pavly Synkové a Mgr. Pavla Kulfánka

•         Sportovní piknik na Ladronce

          Určeno pro 1.T, 2.T a 3.T

          Za doprovdu Mgr. Leoš Šimka

 

Bližší informace v informačním systému Bakalář, či u zmíněných vyučujících.

 


 

Den Země - součinnost městská část Praha 17, Řepy

 

 

 

 

 

 


 

Třídní schůzky dne 25. 4. 2018 od 17 hodin

 


 

Program Erasmus Plus Turecko

 

Naše školy pořádají pro studenty všech škol výměnné studijní dvouměsíční stáže do tureckého letoviska Belek. Spolupracujeme s luxusními hotely Kempinski the Dome*****, Sirene***** a Maxx Royal*****

 

Stáž je bezplatná v rámci výuky. Nabízené pozice jsou: barman, číšník, recepční. Odměna za 2 měsíce činí 1.000 euro. Odlety: Praha -> Istanbul, Istanbul -> Belek (autobusová přeprava, cca. 50 min).

 

Zdarma je taktéž pracovní vybavení, ubytování, strava. Pro bližší informace kontaktujte ředitele školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lyžařský kurz Pec pod Sněžkou 


 

Czech Awards - HOTEL ROKU 2018

 

BRONZOVÝ PARTNER ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE INTERNATIONAL, S.R.O.

 

 

 


PROJEKT 

Hlavním cílem projektu je personální podpora pedagogických pracovníků 

Střední školy hotelnictví a gastronomie International, prohloubení 
jejich znalostí a rozšíření o nové postupy ve výuce.

 

 


 

 


 

INFORMACE ŽÁKŮM MATURITNÍCH ROČNÍKŮ

Od 15. 11. 2017 se bude možné přihlašovat k maturitní zkoušce v jarním období 2017.

 

Poslední možnost přihlášení se je 1. 12. 2017

 

Do 20. 12. 2017 žáci obdrží výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.

 

Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky budou

generovány od 1. 3. 2017

 

 


 

Od 9:00 do 18:00

 

  • můžete nahlížet do výuky
  • prohlédnout si prostory školy          
  • získat důležité informace

 

v

v

v

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Vloženo: 13.12.2018 | Autor: k.kabrtova@ptksos.cz | Zobrazeno: 564x
Konkrétní přehled termínů řízeného nácviku (ŘN) pro jednotlivé žáky je k dispozici u vedoucí gastro sekce Bc. Pavlíny Landové nebo v ředitelně školy.

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Vloženo: 4.9.2018 | Autor: k.kabrtova@ptksos.cz | Zobrazeno: 526x

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Vloženo: 4.9.2018 | Autor: k.kabrtova@ptksos.cz | Zobrazeno: 549x

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Vloženo: 24.10.2017 | Autor: k.mika@ptksos.cz | Zobrazeno: 1174x
Den otevřených dveří 8. listopadu 2017

Celkem: 5 článků